Urus Manusia
Urus Bisnes

Saya yakin bila menguruskan dua perkara atas dengan baik pasti sales anda akan meningkat. Saya sedia membantu dan support anda setiap masa.

Maksud...

Anda sedang belajar ilmu Human Resources ( HR )

HR (Pengurusan sumber manusia) adalah salah satu cabang ilmu pengurusan dimana ianya lebih kepada bagaimana untuk mengurus sumber manusia dengan lebih strategik. 

Ianya meliputi kepada bidang-bidang seperti undang-undang buruh (labor law), pengrekrutan (recruitment), training (latihan), pampasan & faedah (compensation & benefit), perhubungan pekerja/Iindustri (industrial/employee relation) dan juga pengurusan bakat (talent management). 

Terdapat lebih daripada 20 akta yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia.  Kelas ini adalah menjurus kepada isu-isu sumber tenaga manusia yang terdapat didalam industri PKS atau SME.  

Perniagaan anda didaftarkan dibawah lesen ENTERPRISE, PLT atau SDN BHD? Sekiranya ya. Ini adalah 6 modul anda perlu fahami.

6 modul ini akan melonjakkan sales anda kerana ianya SHORT CUT dalam urus manusia dan urus bisnes. Yakinlah.

Modul 1 : Ketahui Undang-Undang

Modul 2: Ketahui Pengurusan Bakat

Modul 3 : Ketahui Cara Rekrut Yang Tepat.

Modul 4 : Pampasan Yang Terbaik

Modul 5: Latihan Pembanggunan Efektif

Modul 6: Faedah Bernilai Tinggi

Modul Ini Sesuai

Kenapa perlukan hari ini

Saya sedia bantu anda

Coach Rizal

Apa kata peserta sebelum ini?

kjbkjsfbakjbvj;absdvbaslnbvlkjbjklbaskjbvjladnsvkl;nasdklvndsalknvlkadnsvlknhafslknvlkadfnbvnas;nvs

test 1

kjbkjsfbakjbvj;absdvbaslnbvlkjbjklbaskjbvjladnsvkl;nasdklvndsalknvlkadnsvlknhafslknvlkadfnbvnas;nvs

test 2

kjbkjsfbakjbvj;absdvbaslnbvlkjbjklbaskjbvjladnsvkl;nasdklvndsalknvlkadnsvlknhafslknvlkadfnbvnas;nvs

test 3

kjbkjsfbakjbvj;absdvbaslnbvlkjbjklbaskjbvjladnsvkl;nasdklvndsalknvlkadnsvlknhafslknvlkadfnbvnas;nvs

test 4

kjbkjsfbakjbvj;absdvbaslnbvlkjbjklbaskjbvjladnsvkl;nasdklvndsalknvlkadnsvlknhafslknvlkadfnbvnas;nvs

test 5

kjbkjsfbakjbvj;absdvbaslnbvlkjbjklbaskjbvjladnsvkl;nasdklvndsalknvlkadnsvlknhafslknvlkadfnbvnas;nvs

test 6

kjbkjsfbakjbvj;absdvbaslnbvlkjbjklbaskjbvjladnsvkl;nasdklvndsalknvlkadnsvlknhafslknvlkadfnbvnas;nvs

test 7

kjbkjsfbakjbvj;absdvbaslnbvlkjbjklbaskjbvjladnsvkl;nasdklvndsalknvlkadnsvlknhafslknvlkadfnbvnas;nvs

test 8

Modul 1 : Ketahui Undang-Undang

MODUL: PERUBAHAN TERBARU AKTA PEKERJAAN 1955 (pindaan 2023)

Perkara Pelaksanaan
Overview Akta baru berkenaan pindaan akta pekerjaan 1955 akan dibuat pindaan pada bulan Januari 2023 yang akan datang. Siapakah yang terlibat dalam pindaan tersebut dan bagaimana ianya akan dikuatkuasakan dan apakah akta yang lama masih lagi berkuatkuasa. Apakah perbezaan yang ketara antara akta yang lama dan yang baru.
Objektif Apakah terdapat akta yang baru
Memberika kesedaran terhadap majikan
Memberikan kesedaran terhadap semua pekerja
Apakah terdapat perbezaan antara yang lama dan akta yang baru
Memastikan akta yang terbaru mendapat faedah yang setara dengan kehendak piawaian buruh antarabangsa (ILO)
Lesson Pelan Pelan Pembelajaran Adalah Seperti Berikut:-
1. Latar belakang akta pekerjaan
2. Objektif
3. Waktu Kerja Normal
4. Cuti Bersalin
5. Larangan Penamatan Wanita Hamil
6. Cuti Sakit
7. Cuti Paterniti
8. Pengiraan gaji tidak lengkap
9. Aturan kerja fleksi
10. Penggajian Pekerja Asing
11. Diskriminasi dalam pekerjaan
12. Buruh Paksa
13. Perantisan
14. Gangguan Sexual
15. Penggajian Wanita
16. Anggapan Pekerja/Majikan
17. Penalti Am
18. Perubahan Definasi
19. Skop perlindungan
Peserta Pengurus Sumber Manusia, Eksekutif Sumber Manusia, Usahawan Baru & Lama dan sesiapa sahaja yang ingin mengtahui lebih lanjut tentang pindaan akta pekerjaan 1955
Saiz Kelas Minimum untuk 5 pax
Durasi Latihan 2-4 Jam
4/5
Certified Business Consultant (ACBC), BBA (Hons), MBA, AODP – UK, LMP NLP
Mohammad Rizal Maarif
Learning Facilitator

MODUL: PENGURUSAN DISIPLIN - Lanjutan

Perkara Pelaksanaan
Overview Disiplin adalah masalah utama bagi sesebuah syarikat terutamanya dalam industri PMKS. Terdapat pelbagai rungutan atau aduan daripada pihak pekerja kepada majikan tempat mereka bekerja. Terdapat pelbagai jenis tindakan yang dilaporkan oleh pihak pekerja atas pihak majikan. Kadang kala tindakan yang diambil tidak sama walaupun kes yang dilakukan adalah sama. Bagaimana untuk menyelesaikknya?
Objektif Mengetahui tentang pengurusan disiplian syarikat
Faham tentang kesalahan kecil & kesalahan besar?
Apakah perlu untuk siasatan dalaman
AJK disiplin di organisasi & keperluan
Apakah perlu untuk pekerja dibuang
Apakah langkah2 pembendungan untuk mengekalan harmoni industry
Lesson Pelan Pelan Pembelajaran Adalah Seperti Berikut:-
a) Apakah pengurusan disiplin?
b) Apakah kesalahan kecil?
c) Apakah kesalahan besar?
d) Siasatan dalaman, adakah ia perlu?
e) AJK disiplin di organisasi
f) Pembuangan dan pengambilan pekerja semula
g) Langkah pembendungan
Peserta Pengurus Sumber Manusia, Eksekutif Sumber Manusia, Usahawan Baru & Lama dan sesiapa sahaja yang ingin mengtahui lebih lanjut tentang pengurusan disiplin
Saiz Kelas Minimum untuk 5 pax
Durasi Latihan 2-4 Jam
4/5
Certified Business Consultant (ACBC), BBA (Hons), MBA, AODP – UK, LMP NLP
Mohammad Rizal Maarif
Learning Facilitator

Modul 2 : Ketahui Pengurusan Bakat

MODUL: PENGAMBILAN STAF BARU - ASAS

Perkara Pelaksanaan
Overview Pengambilan staff memainkan peranan penting dalam pengurusan sumber manusia. Tersalah mengambil staff akan mengakibatkan yang sangat buruk yang terjadi kepada organisasi. Apabila penambilan staf diambil sambil lewa ini akan mengakibatkan staff tersebut akan menjadi kurang produktif makan syarikat akan mengalami kerugian.
Objektif Memberika kesedaran terhadap majikan
Memberikan kesedaran terhadap bakal pekerja baru
Apakah faktor menyebabkan seorang pekerja itu terpilih untuk menyertai organisasi
Mengetahui senarai semak pengambilan pekerja baru
Dimanakah sumber pengambilan pekerja mahir di Malaysia
Lesson Pelan Pelan Pembelajaran Adalah Seperti Berikut:-
1. Fungsi Sumber Manusia
2. Objektif
3. 7 peringkat pengambilan sumber manusia
4. Strategi perancangan, pengambilan & pemilihan sumber manusia 5. 5 langkah pengrekrutan pekerja untuk SME
6. Alat yang digunakan dalam pengrekrutan pekerja
7. Status pekerja syarikat – tetap, kontrak, separuh masa, sementara
8. Apakah kandungan wajib untuk surat lantikan pekerja
Peserta Pengurus Sumber Manusia, Eksekutif Sumber Manusia, Usahawan Baru & Lama dan sesiapa sahaja yang ingin mengtahui lebih lanjut tentang pengambilan sumber manusia yang efektif. .
Saiz Kelas Minimum untuk 5 pax
Durasi Latihan 2-4 Jam
4/5
Certified Business Consultant (ACBC), BBA (Hons), MBA, AODP – UK, LMP NLP
Mohammad Rizal Maarif
Learning Facilitator

Modul 3 : Ketahui Cara Rekrut Yang Tepat.

MODUL: PENGAMBILAN STAF BARU - ASAS

Perkara Pelaksanaan
Overview Program modul ini akan menerangkan kepada semua peserta tentang latihan & pembangunan sumber manusia dan kepentingannya. Ianya adalah meliputi akta pembangunan sumber manusia sebagai asas kepada modul. Modul ini akan juga meliputi pembelajaran seperti analisa keperluan Latihan atau TNA, merangka pelan Latihan tahunan atau annual training plan, mengkoordinasi Latihan dan juga bagaimana untuk mengkaji kebersanan Latihan di peringkat SME atau PKS
Objektif Mengetahui Analisa keperluan latihan @ TNA
Merangka pelan latihan tahunan @ annual training plan
Mengkoordinasi latihan @ training coordination dengan lebih cekap
Membuat anlisa keberkesanan latihan @ training effectiveness
Lesson Pelan Pelan Pembelajaran Adalah Seperti Berikut:-
Analisa Keperluan Latihan
Annual Training Plan
Training Coordination
Keberkesanan Latihan
Kitaran Latihan
Training – Coach – Mentoring approach
Peserta Pengurus Sumber Manusia, Eksekutif Sumber Manusia, Usahawan Baru & Lama dan sesiapa sahaja yang ingin mengtahui lebih lanjut tentang pengurusan disiplin
Saiz Kelas Minimum untuk 5 pax
Durasi Latihan 2-4 Jam
4/5
Certified Business Consultant (ACBC), BBA (Hons), MBA, AODP – UK, LMP NLP
Mohammad Rizal Maarif
Learning Facilitator

FAQ PAKEJ INI

 

Pakej ini memang disediakan dengan insurans ilmu. Anda berhak menyatakan sebarang komen dan berikan maklum balas serta menerima money back guarantee.

Pakej ini diberikan nafas baru, setiap pelajar yang telah habis mengikutinya akan disediakan sijil pembelajaran professional oleh Association Certified Business Consulting atau ACBCPakej ini merangkumi video dan ebook. Sesi didalam video ada 2 hala perjalanan pembelajarannya.

Pakej ini berbentuk pembelajaran dalam video rakaman dan ebook. Sekarang Ianya hanya RM 48.00 sahaja untuk setiap modul.Pakej ini tersedia sesi soal jawab melalui sistem pembelajaran ( portal ) ATAU anda boleh hubungi saya ditalian 011-22763048Teknik yang digunakan adalah seperti syarahan, pertunjukan video, latihan dalam kumpulanPakej ini memberikan anda ilmu untuk mengurangkan jurang pengetahuan anda dalam pengurusan sumber manusia (human resources management) secara lebih profesional. Pakej ini disediakan didalam sistem pembelajaran kami. Anda diberikan portal pembelajaran yang tersusun. Ada ID dan password untuk LOGIN.

 

Anda akan diberikan coaching secara PERCUMA selama 1 jam bagi 10 pelanggan pertama. Anda boleh bertanya sebarang soalan berkenaan pengurusan sumber manusia (human resources management) sepanjang coaching tersebut berjalan.